מלגות ב"ארכימדס"

ב"ארכימדס", התלמידים מקבלים:

  • צוות מרצים מיוחד
  • שימוש בכל סוגי המעבדות
  • שימוש בשרותי הספריה

למרות שכר הלימוד המסובסד, חלק ממשפחות התלמידים לא יכולות לשאת בנטל הכלכלי. לכן, ממומנים אותם תלמידים מצטיינים במלגות לימוד מטעם הפקולטה ומלגות תרומת חברות “אדמה- פתרונות לחקלאות בע”מ” – התורמת המרכזית לפרויקט.
המלגות יחולקו על בסיס מצב סוציו-אקונומי, מצוינות התלמיד והשקעתו בפרויקט. בקשת מלגה צריכה לכלול דוחות כספיים רלוונטיים (יפורט בהמשך). נהוג שמקבלי המלגות כותבים מכתב תודה לתורם.