שאלות ותשובות נפוצות

באילו ימים ושעות מתקיימים הלימודים בפרויקט "ארכימדס"?

הלימודים מתקיימים בקמפוס הטכניון, בימי שישי במשך כ- 6 שעות על פני שני סמסטרים.

ששת מפגשי קורס המעבדה ב"יסודות הכימיה" יתקיימו באחד מימי השבוע של חצי הסמסטר השני (ולא
בימי שישי).

מה שכר הלימוד?

תשלום שכר הלימוד הינו על סך 5,500 ש"ח לתלמיד, לשנת הלימודים תשפ"ד.
תשלום שכר הלימוד משולם בהעברה בנקאית ישירות לטכניון.

יש הסעות לתלמידי הפרויקט?

כן. במעמד תשלום דמי ההרשמה, יבוצע רישום להסעות לקראת תחילת סמסטר א'.

האם קיימת חובת נוכחות?

כן, קיימת חובת נוכחות.

הגעת התלמידים לפרויקט "ארכימדס", הינה באחריות ההורים והתלמידים בלבד

היחס לתלמידים הלומדים בפרויקט, היא כאל סטודנטים בטכניון לכל דבר ועניין. 

כיצד ניתן לקבל מלגה?

ניתן להגיש בקשה למלגה הכולל מכתב מנומק בצרוף 3 תלושי שכר אחרונים, אישורים רפואיים בעת הצורך. השיקולים להענקת המלגה יכללו מצב סוציו-אקונומי והצלחה בלימודים.

האם קיים החזר כספי?

תלמיד אשר יבקש לעזוב את התוכנית במהלך או בסיום סמסטר א', יוכל לבקש זאת במייל.

תלמיד שיעזוב את התוכנית לאחר התחלת סמסטר ב' לא יהיה זכאי להחזר שכ"ל.

אילו קורסים נלמדים במסגרת הפרויקט?

סמסטר א': יסודות הכימיה (5 נקודות זכות טכניוניות) 

סמסטר ב': כימיה אורגנית א' (5 נקודות זכות טכניוניות), מעבדה ביסודות הכימיה (1 נקודות זכות טכניונית). 

מעבדות: מפגשי המעבדות יתקיימו באחד מימי השבוע ותאריכיהם ימסרו בשלב מאוחר יותר. 

סמסטר ג': כימיה אי-אורגנית (2.5 נ"ז טכניוניות) 

כיצד נקבע הציון?

קיימים 2 מועדים לבחינות סיום הסמסטר, כאשר המועדים נקבעים על ידי המרצים בקורס.

הציון הקובע לתלמידי התכנית הוא המועד האחרון אליו ניגשו.
על מנת להמשיך בתוכנית לאחר כל סמסטר, יש לקבל לפחות ציון עובר המוגדר 65 בתוכנית.

מה ניתן לעשות אם נכשלתי במבחן?

תלמיד אשר יכשל בקורס, יוכל להשלים קורס זה בשנה הבאה תמורת תשלום שכר לימוד טכניוני. 

כיצד ניתן להמשיך לשנה ב' וג'?

* שנה ב' תפתח בתנאי וירשמו לפחות 10 תלמידים בכל סמסטר. 

* שנה ג' – ההרשמה תתבצע ביחידת "נוער שוחר מדע".
לפרטים נוספים : שילוב תלמידי תיכון בטכניון

הקורסים לפי בחירת התלמיד, תוך הכוונה של מנהלי תוכנית "ארכימדס".

הלימודים במסגרת הלימודים הרגילים בטכניון, עם כלל הסטודנטים.